Aktualności

11-06-24 Potrzeba regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji

Oczy całego świata skierowane są ostatnio w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji. Bez wątpienia ważnym momentem było opublikowanie przez OpenAI modelu językowego (LLM), tj. ChatGPT. Krok ten był o tyle przełomowy, iż ludzie, którzy do tej pory nie interesowali się w sposób szczególny technologią...

Zobacz więcej

09-06-24 Źródła pozyskiwania biogazu

Biomasa i powstający w wyniku jej przetwarzania biogaz stanowią cenne źródło energii elektrycznej i cieplnej, ponadto są alternatywą dla metod konwencjonalnych, zanieczyszczających środowisko naturalne. Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej pomaga zmniejszyć emisję gazów...

Zobacz więcej

07-06-24 Wodór niskoemisyjny pochodzenia jądrowego

Komisja Europejska w komunikacie z 6 lutego 2024 r. jako zalecany cel na 2040 r. wskazała 90-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych netto w porównaniu z poziomami z 1990 r. Polityka klimatyczna UE wskazuje jasną ścieżkę dekarbonizacji w przemyśle w postaci przejścia na wodór niskoemisyjny i...

Zobacz więcej

05-06-24 Potencjał wykorzystywania OZE w zakładach przemysłowych

W obliczu globalnych wyzwań związanych z degradacją środowiska naturalnego i zmianami klimatycznymi przemysł stoi przed koniecznością rewolucji energetycznej. Odnawialne źródła energii (OZE) stają się kluczowym elementem przemiany, oferując perspektywy dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

Zobacz więcej

02-06-24 Modele przychodowe dla magazynów bateryjnych (BESS)

Rosnący udział OZE w miksie energetycznym Polski i Europy, a tym samym mniejsza kontrola nad czasem i mocą wytwarzania energii powodują, że rynek bateryjnych magazynów (BESS) staje się coraz atrakcyjniejszy i bardziej rozwojowy. Obecnie zainstalowana moc BESS w naszym kraju wynosi zaledwie ok. 160 MW...

Zobacz więcej