Aktualności

25-09-23 Zobacz najnowszy numer Wszystko Działa 3/2023

Najnowszy numer czasopisma Wszystko Działa 3/2023 jest już dostępny!

Zobacz więcej

20-09-23 Poznań stanie się areną kluczowych debat o odbudowie Ukrainy, która nie może czekać

Szacuje się, że potrzebne będzie minimum 900 mld dolarów na odbudowę zniszczeń wojennych. Jaka powinna być rola Polski w tym procesie? Jakie aktualne potrzeby definiuje ukraiński rząd i administracja? Czy można już wdrożyć rozwiązania ułatwiające procesy inwestycyjne polskich przedsiębiorców na terenie...

Zobacz więcej

08-09-23 Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem

Ochrona przed wybuchem pyłów, gazów i par cieczy jest wymogiem prawnym, jednak wciąż wiele zakładów nie spełnia minimalnych wymagań wynikających z tzw. dyrektywy ATEX USER oraz ze zharmonizowanych norm.

Zobacz więcej

01-09-23 Prace gazoniebezpieczne przy naprawach awarii na sieciach gazowych

W większości przypadków prace gazoniebezpieczne dotyczą tych prowadzonych na czynnych gazociągach i stanowią większość działań wykonywanych w gazownictwie. Podczas tego typu działań może wydzielić się taka ilość gazu, która wywoła zatrucie lub nawet uduszenie, wybuch lub pożar. Jak im zapobiegać?

Zobacz więcej

28-08-23 Innowacyjny świat wodoru w Poznaniu

Drugi dzień Forum H2POLAND 2023 otworzyła przemowa Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej. Nosiła ona znamienny tytuł „Because the world is watching us. And because they will not forgive us if we fail – again – to prevent the worst...

Zobacz więcej