12 lipca rusza nowy program - "Mój elektryk"

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada start programu „Mój elektryk”. Na dopłaty przeznaczył 500 mln zł.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło start nowego programu, którego celem jest troska o środowisko. 12 lipca rusza nowy program "Mój elektryk", którego celem jest dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych. Na cen cel zostało przeznaczone 500 mln złotych.

Rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii to trend utrzymujący się już od kilku lat. W Polsce wdrażane są rozwiązanie mające na celu realizację celu jakim jest ograniczenie emisje szkodliwych gazów do atmosfery.

„Dynamiczny rozwój technologii w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu i powszechniejszemu wykorzystywaniu tych pojazdów nie tylko przez użytkowników indywidualnych, ale także przez biznes i administrację. Pozytywnym zmianom w transporcie będą sprzyjać nie tylko zmiany w prawie, ale przeznaczenie 500 mln zł na dopłaty w programie „Mój elektryk”” – mówi minister Kurtyka.

Nowy program - nowe możliwości

„Mój elektryk” to nowa odsłona programu dopłat do zakupu lub leasingu tego typu pojazdów. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i reagując na rozwój w sektorze elektromobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz korzystania z elektryków.

„Program jest skierowany do wszystkich kategorii odbiorców. Od 12 lipca wnioski o dotacje na zakup pojazdów mogą składać osoby fizyczne, a następnie – w ciągu kilku tygodni – taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Równolegle, będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą takie same” – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

„Osobom fizycznym Narodowy Fundusz zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut osobowych, a podmiotom instytucjonalnym zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu dodatkowo aut dostawczych, jak również np. motorowerów obsługujących dostawy zamówień do klientów. Narodowy Fundusz zgodnie z zasadami pomocy publicznej za kilka tygodni uruchomi również wsparcie dla zakupu busów dla więcej niż 8 osób” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Proste zasady, różne nabory

Budżet „Mojego elektryka” to 500 mln zł. Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków. Stopniowo NFOŚiGW będzie uruchamiał kolejne nabory:
1)    dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego – wnioski będzie można składać od 12 lipca oraz
2)    dla przedsiębiorców, samorządów oraz innych podmiotów instytucjonalnych na zakup pojazdów zeroemisyjnych
3)    dla banków, które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty do leasingu, w tym najmu długookresowego.

Nabór wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne rozpocznie się 12 lipca i będzie prowadzony do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r. Cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online, przy minimum formalności. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji. W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z NFOŚiGW. 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska