3 Seas Hydrogen Council pierwszą inicjatywą wodorową w Europie

Podziel się

Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, certyfikacja wodoru, wypracowanie jednolitego stanowiska w zakresie regulacji UE, wybór transgranicznych projektów wodorowych – to priorytetowe działania 3 Seas Hydrogen Council, pierwszej w Europie platformy zrzeszającej kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

W skład 3 Seas weszły organizacje wodorowe z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy. Porozumienie w tej sprawie podpisano w maju 2023 r. podczas 2. Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych, które odbyło się w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wyzwania sektora wodorowego

Zadaniem powołanej w stolicy Wielkopolski rady jest określenie kierunków strategicznych dla dalszego rozwoju gospodarki wodorowej dla tego regionu Europy, wykorzystując potencjał technologiczny, naukowy i gospodarczy poszczególnych krajów. Rada chce też reprezentować wspólne postulaty branży wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także zabierać głos w kwestii redystrybucji funduszy pieniężnych adresowanych do wodorowych projektów.

– Wyzwania, przed którymi stoi sektor wodorowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, są złożone i wymagają wspólnych działań. Jako stowarzyszenie Hydrogen Poland, które jest pomysłodawcą powstania 3 Seas, zdefiniowaliśmy kluczowe obszary, na których należy się skoncentrować w pierwszej kolejności – mówił podczas H2POLAND 2023 Paweł Piotrowicz, prezes Hydrogen Poland.

Kluczowe obszary działań

Jeden z nich to dekarbonizacja systemów ciepłowniczych. Inicjatywa bazuje na wspólnej architekturze systemów ciepłowniczych w krajach członkowskich, gdzie rynki ciepła są regulowane (w przeciwieństwie do Europy Zachodniej).

– Ta architektura pozwala na wytwarzanie wodoru odnawialnego po konkurencyjnych kosztach już dziś, bez systemu wsparcia. Tymczasem w Europie Zachodniej nie ma (oprócz Danii) ciepłownictwa systemowego, a więc scentralizowanego. W rezultacie nasza optyka przy projektowaniu regulacji nie jest w chwili obecnej i nie była do tej pory brana pod uwagę w takim zakresie, w jakim na to zasługuje – tłumaczył Tomoho Umeda, wiceprezes stowarzyszenia Hydrogen Poland.

Kolejnym zadaniem będzie opracowanie certyfikacji Net Zero. Projekty wodorowe wiążą się bowiem z ryzykiem, w rezultacie ich bankowalność jest wciąż stosunkowo niska. Aby to zmienić, Komisja Europejska zaproponowała kryteria certyfikacji – Net Zero. 3 Seas chce pomóc w opracowaniu tych kryteriów, tak aby projekty wodorowe krajów członkowskich porozumienia Seas były dla banków opłacalne, co z kolei zapewni ich przychylność wobec kolejnych inwestycji.

Jednym z priorytetów jest też przeprowadzenie analizy oraz wybór transgranicznych projektów demonstracyjnych – testowych lub komercyjnych – które promują wykorzystanie wodoru jako czystego źródła energii w regionie. Takie projekty mogą obejmować produkcję wodoru, infrastrukturę wodorową, transport, energetykę odnawialną, magazynowanie energii itp. Będą one miały na celu rozwój lokalnych obszarów i innowacyjnych rozwiązań. Z tym wiąże się także poszerzanie i pogłębianie współpracy regionalnej z organizacjami branżowymi i lokalnymi władzami. Więcej TUTAJ