Branżowe Centra Umiejętności

Podziel się

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to z założenia rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki kształcenia i egzaminowania w danej branży – również instalacyjnej – mające zapewnić wsparcie istniejącym placówkom edukacyjnym i umożliwić tworzenie nowych. Projekt ma na celu przygotowywanie kadr dla polskiej gospodarki.

Zadaniem BCU będzie rozwój szkolnictwa zawodowego, a także doskonalenie zawodowe osób dorosłych, ponadto mają one pełnić funkcję innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.

Stowarzyszenie OSFIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych) wraz z partnerami, tj. Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Politechniką Bydgoską, a także z ZHI (Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji) oraz Stowarzyszeniem SPIUG (Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych), wystartowało w konkursie na utworzenie takiego centrum dla branży sanitarnej. Obecnie trwa rozstrzygnięcie konkursu i ocena wniosków. W konkursie na utworzenie Centrum dla całej branży instalacyjnej zostało złożonych kilka ofert. Niezależnie jednak od tego, kto będzie realizował budowę Centrum, a więc kto będzie odpowiedzialny za stworzenie programów szkoleniowych i zasad certyfikacji umiejętności w branży, warto o tym projekcie mówić i czekać na jego realizację, gdyż bez wątpienia może pozytywnie wpłynąć na branżę.

120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności stanowić będzie nowość w systemie oświaty. Do końca roku 2023 powstać ma ich co najmniej 20, do końca roku 2024 kolejne 100. Przy składaniu dokumentacji wnioskodawcy dokonywali wyboru jednego z dwóch terminów zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Nowo tworzone ośrodki przyczynić się mają do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, w tym w branży sanitarnej. BCU, realizujące koncepcję centrów doskonałości zawodowej, rozwiązywać mają problemy związane z brakami kadrowymi, nieadekwatnymi do potrzeb rynku ofertami edukacyjnymi oraz niedostatkiem chętnych na podjęcie nauki. Każde z nich w okresie 2-letniej realizacji projektu ma za zadanie przeszkolić nieodpłatnie co najmniej 200 osób. Po tym czasie będą mogły prowadzić działalność komercyjną, zapewniając sobie tym samym swoje utrzymanie. Więcej tutaj