Cyfryzacja szansą i wyzwaniem dla polskich hurtowni

Podziel się

Sektor handlowy jest w trakcie przyspieszonej transformacji. Wymagania konsumentów zmieniają się, a megatrendy – takie jak rozwój handlu elektronicznego, potrzeba dekarbonizacji gospodarki i starzenie się społeczeństwa – z jednej strony stanowią zagrożenie dla obecnych modeli biznesowych, a z drugiej otwierają nowe możliwości rozwoju. Aby wykorzystać jak najwięcej możliwości, detaliści i hurtownicy powinni do 2030 r. inwestować w trzy główne obszary: zrównoważony rozwój, umiejętności i talenty pracowników oraz cyfryzację.

Handel hurtowy i detaliczny to prawie pięć milionów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, których roczne przychody stanowią ponad 7 bilionów euro (ok. 10 razy więcej niż produkt krajowy brutto Polski). Sektor budowlany, stanowiący główny segment klientów profesjonalnych hurtowni technicznych, to ponad 1,5 biliona euro w UE, w tym ok. 90 miliardów euro w Polsce. Rynek budowlany w Polsce jest szóstym co do wielkości w UE.

Sektor handlowy będzie musiał odegrać swoją rolę w dekarbonizacji gospodarki, aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego (porozumienie wieńczące 21 Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu w 2015 r. zobowiązujące wszystkie kraje do przedstawienia do 2020 r. długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przyczynia się on do ok. 40% ogólnej emisji gazów cieplarnianych w UE, mniej niż 5% bezpośrednio z własnej działalności i ok. 95% z innych działań w górę i w dół łańcucha wartości (na przykład rolnictwo, produkcja i transport). Będzie to okazja do opracowania nowych modeli biznesowych opartych na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego. Już teraz w wielu przypadkach redukcja emisji przynosi oszczędności lub nowe źródła dochodów. Wprowadzenie zmian w działalności operacyjnej będzie wymagało inwestycji. Pozytywny wpływ na wyniki przedsiębiorstw wzmocni prawo: koszty działań, które nie będą wspierały zrównoważonego rozwoju, będą rosły, a klienci i inwestorzy (nowe pokolenia kreują nowe wymagania) coraz częściej będą zwracać uwagę na aspekty efektywnego gospodarowania zasobami, różnorodności biologicznej oraz sprawiedliwych, zdrowszych i zrównoważonych wyborów. Więcej tutaj