Energia słoneczna jako narzędzie w rękach instalatorów

Podziel się

Polska, pomimo swojego umiarkowanego klimatu, dysponuje znacznym potencjałem do wykorzystania energii pochodzącej ze słońca, co otwiera szerokie perspektywy dla branży instalacyjnej.

Warunki techniczne 2021 dla budynków oraz dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej wymuszają ograniczenie tradycyjnych źródeł energii i wykorzystania paliw kopalnych w celu redukcji emisji CO2 do atmosfery, czego efektem jest zwiększenie wykorzystania na rynku polskim odnawialnych źródeł energii (OZE). Warunki nasłonecznienia w Polsce, choć zróżnicowane regionalnie, umożliwiają efektywne wykorzystanie paneli słonecznych, zarówno w skali indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w projektach komercyjnych oraz przemysłowych. W ramach energii słonecznej instalatorzy mają do czynienia z szerokim spektrum technologii – od paneli fotowoltaicznych, które przekształcają światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, po kolektory słoneczne wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej i basenowej oraz wspomagania systemów centralnego ogrzewania.
Kolektory słoneczne w domach energooszczędnych
Kolektor słoneczny odpowiada za pochłanianie energii promieniowania słonecznego i zamianę jej na ciepło. Jest bezkonkurencyjny pod względem efektywności energetycznej, zużywa energię elektryczną jedynie w śladowych ilościach dla potrzeb zasilania pompy obiegowej oraz sterowania. Najpopularniejsze rodzaje kolektorów to płaskie i próżniowe. Nawet mała instalacja (od powierzchni 4 m2) jest w stanie zapewnić ok. 60% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową gospodarstwa domowego. Układ jest przewidziany do pracy całorocznej, dlatego stosuje się czynnik niezamarzający, najczęściej glikol, pracujący w obiegu wymuszonym. Aby system działał w sposób optymalny, kluczowe są jego profesjonalne zaprojektowanie i prawidłowy montaż. Instalator musi wziąć pod uwagę wiele aspektów – zaczynając od specyfiki budynku, poprzez orientację względem stron świata, po zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Prawidłowo dobrana pojemność podgrzewacza, liczba kolektorów słonecznych, średnica orurowania oraz właściwie wykonana instalacja hydrauliczna powinny sprawić, że w ciągu kilku godzin pracy układu woda w zbiorniku nagrzeje się do temperatury 60-70°C.
Instalacja kolektorów słonecznych to połączenie wiedzy dekarskiej, budowlanej i hydraulicznej oraz podstaw elektroniki. Instalator musi wykazać się wiedzą na temat konstrukcji dachu, aby odpowiednio wyznaczyć miejsce montażu, przykręcić konstrukcję i uszczelnić miejsca zakotwienia, unikając miejsc, które mogą być zacienione, narażone na duże podmuchy wiatru lub gromadzenia się śniegu. W następnym etapie powinien ocenić możliwości budynku pod kątem prowadzenia trasy orurowania, łączącego kolektory słoneczne z odbiornikiem ciepła. Do izolacji przewodów na zewnątrz budynku musi zastosować izolację odporną na warunki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę. Część instalacyjną kończy prawidłowo wykonanymi podłączeniami hydraulicznymi, okablowaniem i próbą ciśnieniową. Dokładne wykonanie tych kroków nie tylko zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, ale także maksymalizuje korzyści płynące z wykorzystania energii słonecznej.