Finansowanie programu Czyste Powietrze będzie wznowione

Podziel się

„Chcemy wypłacić zaległe środki, ale także wdrożyć długofalowe rozwiązania, które zapewnią płynność w finansowaniu Programu Czyste Powietrze. Jest to priorytet dla naszego rządu w kolejnych miesiącach” – powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 stycznia 2024 r. w MKiŚ.

- Mamy świadomość, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na wypłatę środków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Chcę obiecać, że te pieniądze zostaną im wypłacone – zadeklarowała minister Paulina Hennig-Kloska nawiązując do wstrzymania wypłat z dotacji w ramach programu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała także, że Ministerstwo wraz z NFOŚiGW pracują nad udrożnieniem programu Czyste Powietrze:

- Na Czyste Powietrze, z pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy, otrzymaliśmy 200 mln zł – dotacja zostanie wznowiona. Pracujemy też nad środkiem zaradczym, który pozwoli na wypłacenie wszystkich zaległości. Docelowo chcemy uruchomić pulę środków dostępnych z #FEniKS na 2024 r., czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – podkreśliła minister.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, odniosła się także do zmian, jakie w przyszłości będą wdrażane w tym programie priorytetowym NFOŚiGW:

- Po wdrożeniu zasobów finansowych, naszym celem jest przyspieszenie rozpatrywania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, ale także chcemy poprawić jego efektywność. Czyste powietrze oraz to, aby ludzie przestali umierać z powodu zanieczyszczonego powietrza – to nasz cel finalny – dodała.

***

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie środki są przeznaczone na program Czyste Powietrze?

Z pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy otrzymaliśmy 200 mln zł na program Czyste Powietrze. Z wykorzystaniem tych środków wznowione zostaną wypłaty dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.

Jaka jest wartość zaległości w realizacji wpłat w ramach programu Czyste Powietrze?

Zaległości dotyczą 300 mln zł. Pracujemy nad środkiem zaradczym, który pozwoli na pokrycie wszystkich zaległości. Zapewniamy, że wypłaty będą zrealizowane.

Skąd będą pochodziły środki na wypłaty?

Pracujemy nad wprowadzeniem rozwiązania zastępczego, które pozwoli zrealizować wszystkie zaległe płatności. Docelowo by upłynnić wypłaty z programu Czyste Powietrze planujemy uruchomić pulę środków dostępnych na ten rok z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska