Fotowoltaika sposobem na niezależność energetyczną

Podziel się

Konieczność przyspieszenia działań wspierających energetykę słoneczną jest mocno akcentowana w polityce unijnej. To najlepszy sposób na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego, obniżenie cen energii czy zwiększenie konkurencyjności gospodarek krajów UE, a także na poprawę jakości powietrza. Kierunek ten potwierdzają zmiany w dyrektywach unijnych.

Jedną z ważniejszych dyrektyw unijnych jest istotne podwyższenie wiążącego celu OZE na 2030 r. w zużyciu energii końcowej brutto w skali UE do 42,5% z możliwością zwiększenia do 45%. Dotychczas, zgodnie z dyrektywą REDII (Renewable Energy Directive), było to 32%. Porozumienie w tej sprawie instytucje unijne ogłosiły 30 marca 2023 r. Postawienie na energetykę odnawialną, w dużej mierze realizowaną przez prosumentów, powinno być uwzględnione jako filar transformacji w aktualizowanej Polityce Energetycznej Polski (PEP 2040) oraz Krajowym Planie ds. Energii i Klimatu (KPEiK 2021-2030), którym rewizję Polska powinna przygotować w bieżącym roku. Więcej TUTAJ