Gaz w przyszłym ogrzewnictwie

Podziel się

Od pewnego można zaobserwować w mediach bardzo intensywną kampanię antygazową, która zbiegła się w czasie z podejmowanymi na forum UE inicjatywami zmierzającymi do eliminacji z rynku źródeł ciepła innych niż pompy ciepła. Czy w tym obszarze warto działać radykalnie?

Kampania antygazowa, która rozpoczęła się pod koniec 2021 roku – początkowo pod hasłem podwyżek cen gazu, później pod groźbą braku tego surowca, następnie ze względu na konieczność uniezależnienia się od Rosji, a w końcu z powodu konieczności dekarbonizacji i odchodzenia od paliw kopanych – znalazła swoje miejsce także w zmienianej dyrektywie o efektywności energetycznej budynków oraz w proponowanych zmianach w ekoprojekcie, nad którymi prace w Parlamencie Europejskim nadal się nie zakończyły. Widać już, że planowano narzucić zbyt szybkie tempo transformacji, a właściwie elektryfikacji ogrzewnictwa. Transformacja ogrzewnictwa i przechodzenie na odnawialne źródła energii są konieczne i powinny być przeprowadzane konsekwentnie krok po kroku, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz braniu pod uwagę wszystkich kosztów, zarówno inwestycyjnych, jak i ekonomicznych, oraz możliwości infrastrukturalnych. Z tego względu powinien być możliwy wybór źródeł ogrzewania, oparty na wszystkich dostępnych technologiach wykorzystujących OZE do ogrzewania, w tym instalacji hybrydowych. Więcej TUTAJ