Gazownictwo w dobie zmian

Podziel się

Kierunki reformy gazownictwa w strategii UE i legislacji polskiej, trendy w transformacji energetycznej i wdrażane innowacje oraz wieloaspektowe działania podejmowane przez branżę gazownictwa w nowych warunkach gospodarczych to główne tematy corocznego sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa zorganizowanego w Zakopanem.

W obradach, które w tym roku odbyły się w styczniu, uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, liderzy krajowego sektora gazowniczego, analitycy rynku gazu, eksperci w zakresie nowych technologii, a także naukowcy z wielu polskich uczelni i instytutów badawczych. Otwierający sympozjum dr Robert Perkowski, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, podkreślił, że intensywność prac Rady UE i aktywność polskiej administracji, ukierunkowaną na transpozycję do polskiego prawa Europejskiego Zielonego Ładu, świadczy o działaniach, które mają zapobiec kryzysowi na europejskim i krajowym rynku gazu. Więcej tutaj