Grzewcze układy hybrydowe – nowe możliwości dla branży instalacyjno-grzewczej

Podziel się

Mimo trwających obecnie burzliwych dyskusji w Brukseli na temat realnego i akceptowalnego kierunku transformacji ogrzewnictwa w UE, gaz pozostanie z nami jeszcze wiele lat jako paliwo przejściowe, pozwalające na ograniczenie niskiej emisji i odchodzenie od paliw kopalnych w kierunku OZE, ze względu na dostępną infrastrukturę i osiągniętą dywersyfikację kierunków dostaw tego paliwa. Rośnie też coraz bardziej popularność instalacji hybrydowych, łączących różne technologie grzewcze w bezpieczny i efektywny system.

Połączenie np. instalacji kolektorów słonecznych z magazynami ciepła oraz szczytowym źródłem ciepła, np. kotłem gazowym, elektrycznym, olejowym czy biomasowym albo pompą ciepła, może przyczynić się do ograniczenia zużycia paliw czy energii elektrycznej oraz ograniczenia kosztów ogrzewania.

Ostatnio następujące zmiany w prawodawstwie UE oraz możliwe zmiany w polskich regulacjach, mające na celu ograniczenie emisji CO2 i zwiększanie efektywności energetycznej budynków, nasuwają proste pytanie: jak te ambitne cele realizować w sposób bezpieczny? Podejmowane przez Komisję Europejską decyzje, np. projekt RePowerEU (Plan przedstawiony przez Komisję Europejską 8 marca 2022 r. dotyczący działań nadzwyczajnych mających na celu zwiększenie odporności ogólnounijnego systemu energetycznego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę), doprowadziły do różnych, powielanych na skale masową w mediach nadinterpretacji i powstawania fake newsów, jakoby od 2027 r. miał nastąpić całkowity zakaz wykorzystywania kotłów gazowych, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Więcej tutaj