Nadchodzą ważne zmiany w UE. Czy rynek jest przygotowany?

Podziel się

W artykule pt. „Zmiany w przepisach Unii Europejskiej”, zamieszczonym na łamach czasopisma „Wszystko Działa” nr 2/2023, zostały zaprezentowane najważniejsze strategie Komisji Europejskiej: gospodarka obiegu zamkniętego i Europejski Zielony Ład, mające największy wpływ na branżę budowlaną. Prace legislacyjne trwają i w pakiecie, który będzie sukcesywnie głosowany i zapewne uchwalony do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, są jeszcze inne dyrektywy.

Opisane poniżej nowe przepisy przygotowane przez Komisję Europejską znacząco zmienią funkcjonowanie właściwie każdej branży. W jaki sposób?

 

 

Do wspomnianego w poprzednim artykule opisu strategii Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) warto jeszcze dodać informację o planowanym od roku 2027 (lub 2028, w zależności od wysokości cen energii) objęciu systemem handlu uprawnieniami do emisji ze spalania paliw kopalnych (ETS – Emissions Trading Scheme) kolejnych obszarów: budownictwa (czyli ogrzewania) i transportu. Opłata będzie dotyczyć dystrybutorów paliw do ogrzewania budynków, transportu drogowego i produkcji. Podobnie jak w obecnie obowiązujących zasadach liczba uprawnień do emisji będzie co roku liniowo i sukcesywnie spadać, aby przyspieszyć modernizację systemów energetycznych i przechodzenie użytkowników na bardziej ekologiczne, obarczone mniejszym śladem węglowym źródła energii. Opłaty te, w zamyśle projektodawców, poprawią również konkurencyjność samochodów elektrycznych.

Ogólne rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR – General Product Safety Regulation) ustanawia przepisy dotyczące sprzedaży na odległość (e-commerce). Pojawią się nowe, szczegółowe obowiązki podmiotów gospodarczych, które będą wdrożone zgodnie z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF – New Legislative Framework).

Nowe Ramy Prawne to zbiór przepisów ustanawiających wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynku produktów oraz przepisy wprowadzające wzór dla prawodawstwa harmonizacyjnego.

W ramach GPSR pojawią się wymagania dotyczące identyfikowalności produktów oraz nowy, jednolity system nadzoru rynku dla wszystkich produktów. W branży budowlanej pojawi się odpowiedzialność za produkty niezharmonizowane, hurtownie będą miały obowiązek weryfikacji przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu, a w przypadku produktów tzw. niebezpiecznych (np. gazów) będą nałożone nowe obowiązki związane z identyfikowalnością oraz wycofywaniem z rynku. Więcej TUTAJ