Nowa współpraca w zakresie projektów ekologicznych

Podziel się

PKO Bank Polski i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczną współpracę w zakresie projektów ekologicznych.

15 marca 2022 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz PKO Bank Polski S.A. podpisały porozumienie w zakresie projektów ekologicznych. W ramach współpracy bank wypracuje propozycje finansowania przedsięwzięć dofinansowanych przez NFOŚiGW, w tym związanych z termomodernizacją oraz wsparciem osób fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego. Ochrona środowiska i działania ESG to jeden z kluczowych filarów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”.

PKO Bank Polski chce rozwijać się w sposób jeszcze bardziej zrównoważony – jest to jeden z filarów, na których skupiamy się w naszej strategii na lata 2023-2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”. Wdrożyliśmy politykę odnawialnych źródeł energii, w ostatnim czasie zwiększyliśmy wartość zielonego finansowania i angażujemy się w zielone projekty. Podpisanie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kolejny krok w realizacji rozwiązań proekologicznych. W ramach porozumienia wypracujemy sposoby  wspierania projektów dofinansowanych przez Fundusz zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Będzie to realna pomoc m.in. dla osób wychodzących z ubóstwa energetycznego – podkreśla Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od prawie 34 lat jest instytucją ochrony środowiska, która wdraża programy priorytetowe oraz programy finansowane ze środków zagranicznych, w tym ze środków UE. Ich celem jest m.in. ochrona powietrza, wspomaganie ekologicznych form transportu, rozwój, modernizacja oraz transformacja energetyczna Polski. Aktualnie Polska stoi przed koniecznością transformacji sektora energetycznego, która – ze względu na wymogi ochrony powietrza i klimatu – musi zmierzać w kierunku rozwiązań zeroemisyjnych, w tym dekarbonizacji polskiej energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Trzeba podkreślić, że nasza działalność ma przede wszystkim służyć ludziom, których wspomagamy dofinansowaniami w licznych programach skierowanych chociażby do beneficjentów indywidualnych - zaznacza dr Przemysław Ligenza, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Współpraca NFOŚiGW z PKO Bankiem Polskim będzie przez cały czas ukierunkowana na drugiego człowieka - dodaje.

Porozumienie, które podpisały strony PKO Bank Polski i NFOŚiGW opiera się na trzech głównych założeniach: wypracowaniu modelu współpracy w zakresie udzielenia przez bank finansowania na przedsięwzięcia dofinansowywane przez Fundusz, emisji zielonych obligacji oraz wspólnym finansowaniu rozwiązań związanych z termomodernizacją i wsparciem osób fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego. Rozwiązania ekologiczne to ważny element działań, które realizuje PKO Bank Polski w ramach swojej strategii. Bank jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych i stawia przed sobą cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, wspiera edukację ekologiczną oraz w codziennej działalności kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej. Bank uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy, a także stale monitoruje i udoskonala ład korporacyjny oraz zapewnia przejrzystość zasad kierowania spółką.

Filarem nowej strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 jest realizacja celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank Polski zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Podpisanie porozumienia z NFOŚiGW wpisuje się w realizacje opisanej, nowej strategii banku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy warunki do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego czy przedsiębiorcami.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej