OSPS BHP na Targach SAWO w historii wydarzeń

Podziel się

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO stały się areną, na której Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP (OSPS BHP) odgrywa istotną rolę, uczestnicząc aktywnie w promowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związek ten, działający od ponad dwóch dekad, wykorzystuje tę prestiżową platformę do zgłębiania wiedzy, utrwalania praktycznych umiejętności oraz propagowania standardów zapewniających bezpieczne warunki w miejscu pracy.

OSPS BHP regularnie uczestniczy w Międzynarodowych Targach Poznańskich SAWO, a jego udział ma głęboki sens. Stowarzyszenie realizuje cele związane z kształtowaniem warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy, co przekłada się na codzienne bezpieczeństwo pracowników.

Centrum wiedzy i wymiany doświadczeń

Zaangażowanie to obejmuje udział i partnerstwo w licznych wydarzeniach, takich jak wystawy, warsztaty, debaty i konferencje, skupiające się na tematach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

OSPS BHP od wielu lat inicjuje powyższe spotkania zarówno we współpracy z partnerami, jak i indywidualnie. Te wydarzenia (zestawione w tabeli) zawsze przyciągają szerokie grono uczestników, w tym pracodawców, pracowników służby BHP, wystawców oraz przedstawicieli różnych instytucji.

 

Wybrane wydarzenia organizowane na Targach SAWO przez OSPS BHP

  1. Konferencja „Dobre praktyki a wypadki przy pracy” (26-29.04.2010 r.).
  2. Konferencja „Kultura bezpieczeństwa pracy a prewencja wypadkowa” (24.04.2012 r.).
  3. Konferencja „Kultura bezpieczeństwa pracy w ograniczeniu ryzyka” (9.04.2014 r.).
  4. Debata „Zdrowie pracowników zyskiem firmy – Służba BHP dziś i jutro” (27-29.04.2016 r.).
  5. Konferencja „Przeszłość dla przyszłości – integracja wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i oceny ryzyka na rzecz skutecznej prewencji wypadkowej przy obsłudze maszyn” (MTP SAWO 24.04.2018 r.).

 

Mobilna wystawa

Warto też podkreślić, że podczas MTP SAWO w 2022 r. Stowarzyszenie OSPS BHP zainaugurowało nowatorską inicjatywę, prezentując mobilną wystawę pod nazwą „Pomoce dydaktyczne w szkoleniach BHP – ewolucja”. To wydarzenie było kluczowym krokiem w dążeniu do utworzenia Muzeum BHP. Wszystkie eksponaty zgromadzone na wystawie pochodziły od członków Stowarzyszenia, a podczas trwania targów do kolekcji dołączały kolejne cenne obiekty przekazywane przez uczestników tego spotkania. Ta intrygująca ekspozycja została przygotowana przez radomski oddział OSPS BHP, stanowiąc niezwykłą atrakcję podczas Targów SAWO.

Należy dodać, że w bieżącym roku również zaplanowane jest przez OSPS BHP atrakcyjne wydarzenie na MTP SAWO. W dniach 23-24 kwietnia odbędzie się bowiem konferencja z przyszłościową tematyką – „Kształtowanie postaw ekologicznych w praktyce służby BHP”.

więcej tutaj