Podsumowanie rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce w IV kwartale 2022

Podziel się

Dowiedz się jak kształtował się czwarty kwartał 2022 roku w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce.

IV kwartał 2022 był w zasadzie kontynuacją tendencji rynkowych z III kwartału. Ogólna, nienajlepsza sytuacja gospodarcza i ekonomiczna przełożyła się także na zjawiska które były widoczne w branży instalacyjno-grzewczej. Wpływ wybuchu wojny na Ukrainie, w dalszym ciągu wyciska swoje piętno zarówno w gospodarce jak i w ekonomii, chociaż może już teraz bez takiej paniki jaka miała miejsce w pierwszym półroczu 2022.

Wbrew pewnym pozorom, widoczne jest postępujące zubożenie społeczeństwa co przekłada się bezpośrednio na coraz mniejszą ilość zleceń dla instalatorów i odkładanie decyzji co do inwestycji remontowych w czasie. W IV kwartale w pewnym sensie ustało dyskontowanie obecnej sytuacji przez różne biznesy spekulacyjne, próbujące wydrenować dodatkowe pieniądze z rynku. Ceny gazu na giełdzie surowcowej w Amsterdamie spadły do poziomu z 2021 roku i nie spełniły się czarne przepowiednie o braku gazu w Europie, w której w stosunkowo szybkim czasie udało się zdywersyfikować kierunki dostaw, aby zastąpić import gazu z Rosji.

>> PEŁNY RAPORT <<

Warszawa, 20.02.2023

Opracowanie: SPIUG