Polska z fotowoltaiki wyprodukowała ponad 5% energii w UE

Podziel się

Generacja energii elektrycznej z PV w 2022 roku w UE o 37% wyższa niż w roku ubiegłym. Polska z fotowoltaiki wyprodukowała 5,7% energii w Unii Europejskiej.

W 2021 roku fotowoltaika osiągnęła moc zainstalowaną PV na poziomie 158 GW w UE i wyprodukowała 164 TWh energii elektrycznej Według Eurostat udział energii z PV w zużyciu energii elektrycznej w UE wyniósł 5,7%, w Polsce 2,2% (12,8% w produkcji energii elektrycznej z OZE).

Wg ENTSO-E, rok 2022 przyniósł znaczący wzrost ilości energii wprowadzonej do sieci , bo aż o 37% i generacji w wysokości 184 TWh. Według SolarPower Europe moc zainstalowana w 2022 roku mogła wynieść prawie 209 GW (pełne dane za rok 2022 nie są jeszcze dostępne), czyli o 32% więcej niż rok wcześniej.

Energia z PV w roku 2022 odpowiadała za blisko 8% energii elektrycznej wyprodukowanej w UE.

Na koniec roku 2022 moc zainstalowana PV wyniosła w Polsce 12,1 GW co oznacza wzrost o 4,5 GW (prognoza mocy IEO w ubiegłorocznym raporcie „Rynek fotowoltaiki ‘2022 zapowiadała wzrost o ponad 4,6 GW). Wzrost mocy przełożył się w dużej mierze na przyrost generacji energii który była jedną z wyższych w UE. Na wykresie poniżej została porównana generacja energii z PV w pierwszej czwórce krajów o najwyższym tempie rozwoju w 2022 roku (przyrost mocy). Były to w kolejności kraje: Niemcy, Hiszpania, Polska i Holandia.

W Polsce fotowoltaika wyprodukowała ponad 9 TWh energii co stanowiło ponad 5% energii z PV w UE, było to o ponad 101% więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej energii zostało wyprodukowane w Niemczech 55 TWh, co stanowi ponad 30% całej energii PV w UE. Następnie 31 TWh w Hiszpanii, które odpowiadało za blisko 17%. Pomimo prawie trzy razy niższej mocy zainstalowanej PV w Hiszpanii zostało wyprodukowane o nie całą połowę mniej energii. W Hiszpanii profil produkcji jest najbardziej wypłaszczony, co sprzyja większej autokonsumpcji. Trzecim krajem z wysokim rocznym przyrostem mocy PV jest Holandia w której wyprodukowano 19 TWh energii co odpowiadało za ponad 10% ogólnej produkcji.

W UE kraje takie jak Włochy czy Francja posiadają dużo więcej mocy zainstalowanej w PV niż Polska i produkują więcej energii z PV , natomiast w ostatnich latach rozwój sektora fotowoltaiki nie jest tak dynamiczny jak w przedstawionych krajach. Polska pod względem łącznej mocy zainstalowanej i produkcji energii jest na 6 miejscu w UE. Wg prognoz IEO utrzyma ona jedno z najwyższych w UE tempo wzrostu mocy PV także w 2023 roku i ponownie zmniejszy dystans pod względem łącznej mocy zainstalowanej i produkcji energii do Holandii i Francji.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej