Pompy ciepła jedną z kluczowych technologii europejskiego przemysłu

Podziel się

Zgodnie z przyjętą przez Komisję Europejską propozycją „Net-Zero Industry Act” technologia pomp ciepła jest wskazana już nie tylko jako kluczowa dla fali renowacji budynków, realizacji celów zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji, czy dekarbonizacji, ale także jest wśród ośmiu technologii, które w Unii mają być podstawą europejskiego zielonego przemysłu.

W dn. 16 marca br. KE przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych, które mają przyciągać do Europy i rozwijać technologie najważniejsze z punktu widzenia wzmacniania konkurencyjności Unii. Komisja wskazuje kluczowe technologie, podkreślając konieczność rozwijania ich produkcji w państwach Unii, w tym poprzez przenoszenie ich łańcucha dostaw do Europy. Komisja wskazuje: (1) pompy ciepła i technologie energii geotermalnej – a także (2) technologie fotowoltaiczne i słoneczne, (3) lądową i morską energetykę wiatrową, (4) technologie bateryjne i magazynowanie energii, (5) elektrolizery i ogniwa paliwowe, (6) zrównoważone technologie biogazu/biometanu, (7) wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz (8) technologie sieciowe.

- Potrzebujemy otoczenia regulacyjnego, które pozwoli nam szybko zwiększyć skalę przejścia na czystą energię. Rozporządzenie Net-Zero Industry Act właśnie to uczyni. Stworzy najlepsze warunki dla sektorów, które są kluczowe dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. dla technologii takich jak turbiny wiatrowe, pompy ciepła, panele słoneczne, odnawialny wodór oraz przechowywanie CO2. Popyt na nie rośnie w Europie i na świecie, a my działamy już teraz, aby upewnić się, że będziemy mogli zaspokoić większą część tego popytu dzięki europejskiej produkcji - powiedziała Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, po przyjęciu pakietu.

Przyjęty pakiet ma wzmocnić odporność i konkurencyjność produkcji zielonych technologii w UE oraz sprawić, by system energetyczny był bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Ma stworzyć lepsze warunki do realizacji projektów ważnych dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i przyciągania inwestycji, tak aby do 2030 r. ogólne strategiczne zdolności produkcyjne Unii w zakresie zielonych technologii zbliżyły się do poziomu odpowiadającego co najmniej 40% unijnych potrzeb w zakresie wdrażania tych technologii.

Rozporządzenie przyjmuje m.in. definicję czystych technologii tzw. „net-zero technologies” wśród których pompy ciepła są jedyną technologią grzewczą.

- Propozycja jest spójna z planem REPowerEU i stanowi kolejny jasny sygnał, które technologie będą odgrywać kluczową rolę w Unii Europejskiej – na jakie powinniśmy stawiać również w Polsce w ramach naszych programów wsparcia takich jak „Czyste Powietrze” czy „Moje Ciepło”, ale także jaki przemysł rozwijać. Wskazuje także jakie kompetencje i umiejętności powinniśmy rozwijać na rynku pracy, by budować w Polsce nowoczesny przemysł. Decyzja pokazuje, że w obszarze technologii związanych z ogrzewaniem budynków ważne jest także, by nie ulegać złudzeniom, iż technologie gazowe będą odgrywać istotną rolę. Bez wątpienia ważna rola zielonego wodoru w dekarbonizacji jest do odegrania w innych sektorach – takich jak przemysł ciężki, transport na długich dystansach, czy bilansowanie sieci - komentując decyzje Komisji Europejskiej, podkreślił Paweł Lachman, prezes PORT PC.

źródło: PORT PC