Prace gazoniebezpieczne przy naprawach awarii na sieciach gazowych

Podziel się

W większości przypadków prace gazoniebezpieczne dotyczą tych prowadzonych na czynnych gazociągach i stanowią większość działań wykonywanych w gazownictwie. Podczas tego typu działań może wydzielić się taka ilość gazu, która wywoła zatrucie lub nawet uduszenie, wybuch lub pożar. Jak im zapobiegać?

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji sieci gazowych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego1. W dokumencie tym zostały przedstawione wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy:

  • wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych,
  • budowie, przebudowie, remontach i eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego,
  • uruchamianiu instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz montażu i demontażu gazomierzy. Więcej TUTAJ