Prognozy na przyszłość fotowoltaiki są obiecujące

Podziel się

Fotowoltaika, czyli wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji elektryczności, odgrywa coraz większą rolę w globalnym sektorze energetycznym. W Polsce, tak jak na całym świecie, widzimy w ostatnich latach dynamiczny rozwój tej technologii. Energia słoneczna oferuje wiele korzyści, takich jak obniżenie emisji gazów cieplarnianych, niezależność energetyczna i oszczędności finansowe.

Rząd polski, dążąc do zwiększenia udziału energii odnawialnej w swoim miksie energetycznym, wprowadza różne programy i wsparcie finansowe dla sektora fotowoltaiki. W połączeniu z coraz bardziej dostępnymi cenowo technologiami, coraz większą świadomością ekologiczną i rosnącym zainteresowaniem społecznym prognozy na przyszłość fotowoltaiki w Polsce są obiecujące.

Jak wiadomo, trochę zamieszania do branży fotowoltaicznej przyniosła transformacja systemu rozliczania prosumentów. Net billing, znany również jako system bilansowania netto lub rozliczanie netto, pozwala właścicielom instalacji fotowoltaicznych na samodzielną produkcję energii elektrycznej i sprzedaż nadwyżek do sieci energetycznej.

W tradycyjnym systemie net metering właściciel instalacji fotowoltaicznej otrzymuje kredyty za energię elektryczną, którą oddaje do sieci, a następnie korzysta z tych kredytów w okresach, gdy nie wytwarza wystarczającej ilości energii (np. w nocy). W net billing nadwyżki wytwarzane przez instalację są sprzedawane do sieci po określonej cenie, a właściciel otrzymuje wynagrodzenie za tę sprzedaż. Więcej TUTAJ