Raport wynagrodzeń 2023 w branży HVAC już dostępny!

Podziel się

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Wynagrodzeń 2023 przygotowanym przez PROGUEST Recruitment przy współpracy ze SPIUG, w którym prezentowane są płace na 27 stanowiskach w branży HVAC, elektrycznej i budowlanej.

W raporcie oprócz wynagrodzeń zawarte są informacje dotyczące:

  • wykształcenia,
  • znajomości języków obcych – angielski, niemiecki i rosyjski,
  • wieku i stażu pracy,
  • zależności wynagrodzeń od typu firmy,
  • zależności wynagrodzeń od branży.

Nowością w tegorocznym raporcie jest informacja na temat poziomu zadowolenia z pracy na każdym z analizowanych stanowisk. W badaniu wzięło udział 1140 osób z branży HVAC, elektrycznej i budowlanej. Projektem objęto pracowników na 27 różnych stanowiskach. Zakres terytorialny obejmował całą Polskę, w raporcie reprezentowane jest każde z województw.

Celem projektu jest poznanie wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i technicznych oraz określenie wzrostów i spadków tych wynagrodzeń. Ponadto raport wskazuje na zależność wynagrodzeń od branży, płci, wieku, stażu pracy i typu firmy, w której świadczona jest praca. Ponieważ każde ze stanowisk zostało szczegółowo scharakteryzowane, to możliwe jest poznanie nie tylko poziomu wynagrodzenia, ale i poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych czy poziomu zadowolenia z pracy na każdym z nich.

Link do pobrania raportu: https://proguest.pl/raporty/raport-wynagrodzen-2023/