Rola mediów w obszarze służby BHP

Podziel się

Dziedzina, w jakiej funkcjonują pracownicy służby BHP, jest bardzo rozległa i z pewnością wymaga dużego doświadczenia, odporności psychicznej oraz ogromnej determinacji na co dzień, a także obszernej wiedzy. Bardzo ważnym źródłem informacji dla branży są m.in. mass media. Jednak aby dostrzec i zrozumieć możliwości czerpania wiedzy z mediów na pożytek BHP, warto poznać oczekiwania tej branży.

Wskazania lub wymagania stawiane dla zawodu technika czy inżyniera BHP w zakresie właściwości psychofizycznych identyfikują między innymi takie cechy jak: zamiłowanie do systematyczności, porządku i ładu, wysokie poczucie odpowiedzialności, zdolności organizacyjne, zachowanie prospołeczne, aktywność na rzecz osób, grup i instytucji w celu realizacji wartości osobowych i społecznych, właściwe postępowanie z ludźmi, opanowanie, cierpliwość i konsekwencja. Ważne są też kultura osobista i niezależność postaw. Bardzo istotną rolę w zawodzie technika czy inżyniera BHP odgrywa ponadto ciągłe dążenie do podwyższania swoich kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Jednym z ważniejszych źródeł tej wiedzy są mass media. Więcej tutaj