Rozporządzenie Metanowe – o co tyle hałasu?

Podziel się

Parlament Europejski przyjął 9 maja 2023 r. regulacje dotyczące redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Przepisy tzw. Rozporządzenia Metanowego będą teraz podlegać dalszym uzgodnieniom z Radą UE oraz Komisją Europejską.

Co jednak najważniejsze, z punktu widzenia szeroko pojętych i chętnie pojęciowo wykorzystywanych w mediach polskich interesów zaaprobowane rozwiązania stanowią kompromis pomiędzy propozycjami, które pierwotnie znalazły się w projekcie, a postulatami, które na forum europejskim podnosili nasi reprezentanci ponad podziałami politycznymi.
Od samego początku podnoszono, że w obszernym tekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942, czyli tzw. Rozporządzenia Metanowego, kluczowe z punktu widzenia polskich uwarunkowań gospodarczych były dwa zagadnienia – węgiel koksujący, używany głównie w przemyśle, oraz węgiel energetyczny. Więcej TUTAJ