Rozwój elektromobilności szansą dla instalatorów

Podziel się

Liczba samochodów elektrycznych na polskich drogach nie jest jeszcze duża, ale konsekwentnie rośnie. Z prognoz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że w 2024 r. udział aut całkowicie elektrycznych na polskim rynku nowych pojazdów osobowych może wynieść ok. 8%, co dałoby trzykrotny wzrost względem roku 2022.

Czy tempo rozwoju elektromobilności zachęci instalatorów do zwiększania kompetencji i przejścia do nowej branży?

Raport „Transport drogowy w Polsce 2023”, przygotowany na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, wskazuje, że transport drogowy jest najszybciej rozwijającą się branżą polskiej gospodarki. Sektor TSL, który obejmuje transport, spedycję i logistykę, odpowiada za 7% PKB i 6,5% zatrudnienia w Polsce. Warto dodać, że liczba osób pracujących w tym obszarze systematycznie rośnie – w latach 2010-2022 zwiększyła się z 270 tys. do 500 tys. osób. Dynamicznie rosnący sektor mierzy się jednak obecnie z dużym wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna i konieczność przejścia transportu drogowego na elektromobilność oraz paliwa alternatywne.

Rozwój elektromobilności nabiera prędkości

– Można śmiało powiedzieć, że pojazdy zasilane bateriami podbijają rynek motoryzacyjny. Widać to również w Polsce, gdzie liczba pojazdów stale rośnie – mamy ich obecnie ponad 50 tys. – mówi Krzysztof Burda ze Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Jego zdaniem, w porównaniu do ogólnej liczby zarejestrowanych samochodów te dane nie robią jeszcze dużego wrażenia, ale najważniejsze jest to, że rynek zaczyna się zmieniać w podobny sposób, jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej. – Spoglądając na sytuację panującą w tych krajach, zobaczymy więc przyszłość, która stanie się naszym udziałem za 4-5 lat – podkreśla.

Istotne dla rozwoju elektromobilności mogą być kolejne akty prawa unijnego, które będą miały wpływ na rynek samochodów zeroemisyjnych. Najprawdopodobniej jeszcze w 2024 r. zostanie uchwalona nowelizacja rozporządzenia 2019/1242 określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich. Dużą rolę w transformacji energetycznej sektora transportowego może także odegrać nowy europejski standard emisji spalin Euro 7 – Rada i Parlament Europejski 18 grudnia 2023 r. osiągnęły wstępne porozumienie co do jego wymogów. Trwa również proces nowelizacji dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wprowadza też wymogi związane z rozbudową punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Prognozy dotyczące rozwoju elektromobilności są więc obiecujące.

więcej tutaj