Separator czy „separator” ?

Podziel się

Rynek urządzeń przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń w Polsce z roku na rok się powiększa. Kolejni producenci podążają ścieżką, którą na początku swojej działalności wybrała firma Caleffi Poland.

Przez ostatnie 5 lat dzięki szkoleniom technicznym oraz dziesiątkom publikacji w prasie specjalistycznej opublikowanym przez firmę Caleffi Poland, tysiące osób związanych z branżą HVAC poznało różnicę pomiędzy zwykłym filtrem siatkowym, a separatorem. Mnogość dostępnych rozwiązań rodzi jednak pytanie: Czy każdy separator działa tak samo i czy przypadkiem niektóre separatory nie są nimi jedynie z nazwy?

Obecnie możemy spotkać dwa rozwiązania konstrukcyjne separatorów:

1. Separatory cyklonowe, których zasada działania opiera się na sile odśrodkowej.
Specjalna konstrukcja urządzenia wymusza ruch wirowy czynnika. Zanieczyszczenia pod wpływem siły odśrodkowej kierowane są w stronę ścianek urządzenia, gdzie opadają grawitacyjnie do dolnej części komory, w której są gromadzone. Aby zagwarantować poprawną pracę urządzenia wymagane jest utrzymanie stałej prędkości. W przypadku tych urządzeń wyższa prędkość zapewnia lepszy stopień usuwania zanieczyszczeń. Separatory mogą być dodatkowo wyposażone w elementy magnetyczne. Ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne konieczne jest zastosowanie magnesów o dużej sile przyciągania (wysoka prędkość przepływającego medium).

 2. Separatory grawitacyjne, których zasada opiera się na swobodnym opadaniu cząsteczek. Zanieczyszczenia wytrącane są w komorze zbiorczej dzięki zmniejszeniu prędkości przepływu (powiększona komora). Element wewnętrzny dodatkowo ułatwia wytrącanie zawieszonych cząstek w wodzie. Aby separator był skuteczny zalecana maksymalna prędkość czynnika na przyłączach urządzenia musi pozostać w granicach 1 ÷ 1,5 m/s (prędkości medium przyjmowane podczas projektowania instalacji najczęściej są poniżej tego zakresu - im niższa prędkość, tym wyższa sprawność urządzenia). Separatory mogą być dodatkowo wyposażone w elementy magnetyczne, które mogą być znacznie mniejszej mocy, niż jest to w przypadku urządzeń cyklonowych. To wynik niskiej prędkości przepływu, która znacząco ułatwia usuwanie cząstek magnetycznych.

W obu rozwiązaniach zanieczyszczenia można usunąć za pomocą zaworów spustowych znajdujących się w dolnej części urządzenia, co niezwykle ułatwia konserwację instalacji i jest jedną z zalet stosowania tego typu elementów.

Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju hybrydy separatorów i filtrów siatkowych, jak również urządzenia, których zasada działania opiera się wyłącznie na wkładzie filtracyjnym z wkładem magnetycznym, a które pozbawione są cech separatorów a takimi są nazywane. Najpoważniejszą z wad takich rozwiązań jest zastosowanie wkładu filtracyjnego umieszczonego bezpośrednio w korpusie „separatora”, co prowadzi do konieczności systematycznej kontroli jego stanu zabrudzenia. Odkładające się zanieczyszczenia na wkładzie filtracyjnym będą powodowały zwiększenie oporów przepływu urządzenia, a co za tym idzie większe zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy.

Takie rozwiązanie powoduje również konieczność rozkręcenia całego urządzenia w trakcie czyszczenia, co wymusza zastosowanie dodatkowych zaworów odcinających, jak również wyłączenie instalacji na czas czyszczenia.

Wybierając urządzenie przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń warto porównać zatem aspekty techniczne poszczególnych rozwiązań i oczywiście wybrać te z zielonym logo.

Materiał przygotowany przez Caleffi Poland