Światowy Dzień Wody 2023

Podziel się

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Na dzień obchodów wybrano datę 22 marca.

Od 1993 r. Światowy Dzień Wody corocznie obchodzony jest pod innym hasłem. Hasło na rok 2023 to „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian zmierzających do rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją, a ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania w tym zakresie.

Każdy z nas ma wpływ, czasem minimalny, ale jednak istotny, na rozsądne gospodarowanie wodą. My wszyscy -  każda rodzina, szkoła i społeczność, pracownicy fabryk i urzędów możemy wpływać na zachowanie dobrej jakości i czystości zasobów wodnych, zmieniając sposób, w jaki korzystamy, konsumujemy  i zarządzamy wodą w swoim życiu.

Pierwszy raz od 50 lat, w roku 2023, zorganizowana została Konferencja Wodna ONZ 2023. Konferencja odbędzie się w dniach 22–24 marca 2023 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

To jedyna taka chwila, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i urządzeń sanitarnych pozostaje wciąż aktualnym wyzwaniem gospodarki wodnej na całym świecie. Konferencja, stanowiąca światową debatę wodną, ma zapewnić, że rok 2023 stanie się trampoliną katalizującą działania na rzecz bezpieczeństwa wodnego dla wszystkich. Wizją gospodarzy wydarzenia jest powszechne docenienie i lepsze zarządzanie wodami oraz podjęcie skoordynowanych działań, aby osiągnąć międzynarodowe cele wodne.

źródło: www.gov.pl