Szykuje się drastyczne obniżenie obowiązku zakupu energii odnawialnej

Podziel się

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad obniżeniem wymogów dotyczących obowiązków zakupu energii odnawialnej. W czerwcu br. przedstawiono projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024-2026.

Planowano, że obowiązek w tym zakresie co do tzw. zielonych certyfikatów ma wynieść w 2024 r. 11%, w 2025 r. – 10%, a w 2026 – 9%, względem 12% obowiązujących w roku 2023 roku, a co do tzw. błękitnych certyfikatów – miało to być 0,5% na lata 2024-2026, a więc bez zmian względem regulacji tegorocznej. Powyższe rozwiązanie, konstytuujące pewną prognozę, spotkało się z pozytywnym przyjęciem branży OZE, gdyż poprzez przewidywalność stanu prawnego pozwalało na stabilizację środowiska jej funkcjonowania.

W 2024 r. maksymalnie 5%

Do projektu, w ramach konsultacji międzyresortowych, swoje uwagi wniósł minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda. Stwierdził on, że wysokość obowiązku OZE na rok 2024 nie powinna przekroczyć 5% ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej, które ostatecznie obciążają odbiorców końcowych. Uznał, że wskutek takiego zabiegu obniżeniu ulegnie utrzymująca się wysoka cena świadectw pochodzenia, prowadząca do nadmiernego wsparcia wytwórców OZE, objętych tym systemem pomocowym. Dodatkowo, jego zdaniem, duża dynamika związana z cenami energii nie pozwala na określenie obowiązków z kilkuletnim wyprzedzeniem, a więc przepisy wspomnianego rozporządzenia powinny obejmować jedynie okres jednoroczny. Z kolei na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska możemy przeczytać, że „ (…) rząd podejmuje szereg działań, by zapewnić Polakom dostęp do energii elektrycznej w dobrej cenie. Koszt uzyskania i umorzenia tzw. zielonych certyfikatów jest istotnym czynnikiem cenotwórczym energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego, gdyż jest w całości na niego przenoszony. Projektowane rozporządzenie dotyczące poziomu obowiązku w zakresie umorzenia zielonych certyfikatów, to rozwiązanie wpływające na zmniejszenie obciążenia portfeli Polaków i gospodarki, co jest związane z notowanymi obecnie rekordowo wysokimi kosztami energii”. Więcej TUTAJ