Taksonomia w efektywności energetycznej budynków – warsztaty POBE w dniu 27 maja 2021 r.

Podziel się

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE zaprasza na warsztaty dla osób i przedstawicieli firm działających w obszarze efektywności energetycznej budynków. Bezpłatne webinarium odbędzie się 27 maja 2021 w godzinach między 10 a 12:30.

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE zaprasza na warsztaty dla osób i przedstawicieli firm działających w obszarze efektywności energetycznej budynków.
Kluczowym tematem webinarium, które odbędzie się 27 maja 2021 r., będzie taksonomia zrównoważonego finansowania w obszarze efektywności energetycznej budynków.

W trakcie webinarium Marta Babicz – dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW przedstawi planowane nowe programy wsparcia związane wyzwaniami Europejskiego Zielonego Ładu, a przedstawiciele Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) Paweł Lachman – koordynator POBE i Paweł Wróbel – ekspert POBE oraz Maciej Bukowski – prezes Wise-Europa przedstawią znaczenie taksonomii zrównoważonego finansowania w przyszłym funkcjonowaniu firm, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów efektywności energetycznej budynków.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła szczegółowe rozporządzenia w zakresie wdrażania taksonomii zrównoważonego finansowania. Nowe akty prawne będą miały wpływ na zmiany zasad finansowania inwestycji, związane z większością podmiotów sektora finansowego, w tym banków, sektora ubezpieczeń i funduszy UE. Najważniejsze zmiany nastąpią w 2022 r., kiedy zacznie obowiązywać taksonomia zrównoważonego finansowania. Jest to nowy unijny system jednolitej klasyfikacji działań gospodarczych pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego środowiska. Sektor budynków – w tym m.in. technologie grzewcze, wentylacyjne, czy systemy stolarki okiennej i izolacji cieplnej itp. – jest jednym z tych obszarów, które są szczegółowo opisane przez taksonomię. Celem taksonomii zrównoważonego finansowania jest wspieranie – przede wszystkim poprzez dostęp do atrakcyjnych form finansowania – tych działalności, zrównoważonej działalności gospodarczej, które mają istotny wkład w realizacje celów klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu. Taksonomia wyznacza bardzo szczegółowo kryteria dla poszczególnych działalności gospodarczych. W ten sposób definiuje, które technologie i inwestycje będą uznawane przez sektor finansowy za najbardziej pożądane, jednocześnie określając co jest, a co nie jest zieloną inwestycją.

Program webinarium/warsztatów POBE w dniu 27 maja 2021 r.:

10:00-10:10    Otwarcie webinarium przez wice-prezesa NFOSIGW Artura Lorkowskiego i koordynatora POBE Pawła Lachmana

10:10-10:35    Oferta programowa NFOŚiGW na rzecz zielonej transformacji – Marta Babicz – dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW

10:35-11.00   Europejski Zielony Ład a zrównoważone finansowanie UE. – Paweł Wróbel ekspert POBE

11.00-11.10    Przerwa

11.10-11.35    Wstęp do taksonomii – prezes Maciej Bukowski WISE-Europa

11.35-12.00   Taksonomia zrównoważonego finasowania w obszarze efektywności energetycznej budynków. – Paweł Lachman koordynator POBE, prezes PORTPC,

12.00-12.30    Sesja pytań i odpowiedzi

12.30                Zakończenie warsztatów

Na webinarium organizowane przez POBE we współpracy NFOŚiGW „Taksonomia zrównoważonego finansowania w obszarze budynków” w dniu 27.05.2021 r., godz. 10.00-12.30, można zapisać się klikając w poniższy link formularza zgłoszeniowego.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: http://bit.ly/warsztaty_POBE_Taksonomia

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

POBE: http://pobe.pl/

Źródło: Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)