Tekst dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjęty przez Parlament Europejski

Podziel się

W miniony wtorek, 14 marca 2023 roku, na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego została przyjęta dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Tekst przyjęty przez Parlament Europejski znajduje się w załączeniu wraz z ostateczną listą do głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez posłów do PE między przyjęciem tekstu w komisji ITRE a głosowaniem na posiedzeniu plenarnym. Jak można zobaczyć, oba teksty są bardzo podobne, co odzwierciedla cel głównych grup politycznych, jakim jest trzymanie się porozumienia politycznego zawartego w komisji ITRE.

Najważniejsze spostrzeżenia po analizie tekstu dyrektywy, w odniesieniu do przepisów, które są szczególnie istotne dla naszego sektora, i na temat których wymieniliśmy się w ciągu ostatnich kilku tygodni:

  • Artykuły 7.4a i 8.3b – ECR poprosił o oddzielne głosowanie (art. 7.4a) i podział (art. 8.3b) w celu zniesienia zakazu systemów ogrzewania paliwami kopalnymi. Eurodeputowani potwierdzili sprawozdanie komisji ITRE, w tym przepisy stanowiące, że "hybrydowe systemy grzewcze, kotły certyfikowane do zasilania paliwami odnawialnymi i inne systemy techniczne budynku, które nie wykorzystują wyłącznie paliw kopalnych, które spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 1, nie są uważane za systemy ogrzewania paliwami kopalnymi". Wynika z niego, że Parlament Europejski w pełni popiera zwolnienia dla hybryd i kotłów certyfikowanych do zasilania paliwami odnawialnymi.
  • Artykuł 11.1 – Parlament Europejski odrzucił poprawkę 2 podpisaną przez posłów do PE z RENEW i EPP, którą popieraliśmy.  Celem nowelizacji było ograniczenie wymogu, aby państwa członkowskie "zapewniły stosowanie urządzeń, które spełniają kryteria najwyższych dostępnych klas efektywności energetycznej zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi Unii dotyczącymi etykietowania energetycznego, z uwzględnieniem efektywności systemu i zasady "efektywność energetyczna przede wszystkim.";
  • Załącznik III – Parlament Europejski przyjął poprawkę 67 dotyczącą wymogu posiadania umów zakupu energii (PPA) przy wykorzystaniu energii odnawialnej z sieci. W poprawce zaproponowano, aby "Komisja wydała wytyczne dotyczące sposobu wdrażania i weryfikacji powyższych kryteriów, zwracając szczególną uwagę na wykonalność techniczną i ekonomiczną", co stanowi niewielką poprawę w stosunku do sprawozdania komisji ITRE.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się rozmowy trójstronne między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską. SPIUG śledzi kolejne kroki legislacyjne i działania w zakresie branży grzewczej, aby wesprzeć przepisy zarówno Parlamentu, jak i Rady, które są zgodne ze stanowiskiem SPIUG.

źródło: SPIUG