Wszystkie polskie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne policzone i zinwentaryzowane

Podziel się

W Polsce funkcjonuje obecnie 3404 profesjonalnych instalacji PV i 1347 instalacji wiatrowych. Tak wynika z analizy dwu baz danych IEO: „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne” i „Funkcjonujące instalacje wiatrowe”, zaktualizowanych na marzec 2023 roku.

Dane obejmują zastawienia dużych farm o mocach powyżej 1 MW jak i zaliczane obecnie do definicji małych instalacji - farmy o mocach poniżej 1 MW, obejmujące też instalacje u prosumentów biznesowych. Farmy stanowią one 52% całkowitej mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej. Razem z prosumentami PV, źródła wiatrowe i słoneczne stanowią 92% mocy zainstalowanej.

W ubiegłym roku odnotowano rekordowy przerost i rekordowa moc odnawialnych źródeł energii. Całkowita moc zainstalowana na koniec 2022 roku wynosiła ponad 22 GW.

Sumaryczna moc zainstalowana w mikroinstalacjach PV oraz roczny przyrost nowych mocy instalacji prosumenckich. Źródło: PTPiREE, ARE, Oprac. IEO.

W 2022 roku odnotowano też odpowiednio sektorowe rekordy przyrosty mocy wiatrowych – 1,16 GW (pobity wynik z 2016 roku 0,87 GW) oraz fotowoltaicznych -2,04 GW. Na rysunkach podano wybrane statystyki (nowe moce, liczby nowych instalacji) przyłączania do sieci energetycznej nowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych w latach 2015-2023.

Wymiarowanie instalacji PV rozliczanej w systemie net billing dla gospodarstwa domowego zużywającego 5 MWh/rok, Oprac. IEO.

Wśród największych inwestorów PV znajdują się jeszcze PAK - Polska Czysta Energia, Solis Bond Company oraz Better Energy, których łączna moc we wszystkich zainstalowanych projektach wynosi odpowiednio 70 MW 64,6 MW oraz 60 MW. We wrześniu 2022 roku został ukończony pierwszy etap największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Aktualnie moc instalacji należącej do Respect Energy wynosi ponad 204 MW, a po ukończeniu budowy ma wzrosnąć do 290 MW.

Największym inwestorem farm wiatrowych jest PGE - 772,4 MW zainstalowanej. W czołówce są też Tauron oraz Energa- ich całkowita zainstalowana moc w projektach wiatrowych wynosi kolejno 416,8 MW oraz 243,9 MW. Największym polskim prywatnym inwestorem jest Polenergia, która posiada 11 projektów o całkowitej zainstalowanej mocy równej 435,4 MW.

Więcej informacji o konkretnych farmach można znaleźć w bazach danych dostępnych na stronie domowej Instytutu Energetyki Odnawialnej:

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej