"Wszystko Działa" patronem medialnym XVI Krajowego Konkursu Energetycznego 2024!

Podziel się

Do 26 czerwca 2024 roku można przesyłać prace do XVI edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, którego organizatorami jest Fundacja Świadomi Klimatu oraz Politechnika Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów i studentów z zacięciem poznawczym i badawczym, którzy chcieliby wykazać się wiedzą i kreatywnością w tematach szeroko pojętej energetyki. Jako patron medialny wydarzenia, czasopismo "Wszystko Działa" zachęca do udziału w konkursie i zgłaszania swoich prac.

Nadrzędnym celem Konkursu jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, poprzez aktywizację jego młodej, zdolnej i ambitnej części do poznawania zasad racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem.

- Z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję Konkursu Energetycznego im. Profesora Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii". Edukacja i promowanie postaw proekologicznych to kluczowe elementy misji Fundacji Świadomi Klimatu, dlatego też cieszymy się, że kolejny raz możemy wspólnie realizować te cele. Konkurs Energetyczny to nie tylko okazja do wyłonienia innowacyjnych rozwiązań w obszarze energii odnawialnej, ale przede wszystkim promowanie postaw proekologicznych wśród młodych. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału oraz do aktywnego wsparcia naszych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego - mówi Dorota Winiarska, Prezes Zarządu Fundacji Świadomi Klimatu. 

Do udziału w XVI edycji Konkursu zgłaszać się może młodzież urodzona w latach 2001 - 2008. Zadaniem uczestników podzielonych na dwie grupy wiekowe będzie przygotowanie i przesłanie do 26 czerwca prac konkursowych w formie prezentacji lub pracy pisemnej.

Tematyka prac grupy wiekowej 16-19 lat obejmuje jedno z poniższych zagadnień:

 • Kryzys klimatyczny – globalny problem, lokalne rozwiązania.
 • Energetyka jądrowa versus bezpieczeństwo energetyczne Polski.
 • Co zrobić, aby moja szkoła była samowystarczalna energetycznie?
 • Rola Odnawialnych Źródeł Energii w realizacji zadań gmin wynikających z ich strategii rozwoju.
 • Jakie są sposoby efektywnego oszczędzania energii w Polsce i na świecie?
 • Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to realna przyszłość, a jeżeli tak to dlaczego?
 • Co poza kwestiami środowiskowymi decyduje o przewadze samochodów elektrycznych nad spalinowymi?

 

Zadaniem Uczestnika Konkursu z grupy wiekowej 20-23 lata jest przygotowanie pracy pisemnej na jeden z poniższych tematów:

 • Jak skutecznie budować odporność gmin na kryzys klimatyczny i energetyczny?
 • Perspektywa zagospodarowania obszarów i infrastruktury górniczej na cele energetyczne w obliczu dekarbonizacji.
 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna obszarów średnio i nisko zurbanizowanych.
 • Mapa drogowa dla implementacji elektromobilności w Polsce.
 • Jaką rolę w transformacji energetycznej może i powinna odegrać Towarowa Giełda Energii, by móc sprzyjać zarówno funkcjonowaniu sektora energetyki, jak również utrzymywaniu cen energii na poziomach akceptowalnych przez różne grupy odbiorców?
 • Jak w naszym kraju ciepłownictwo może wpływać na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisyjności energetyki?
 • Który z dwóch rodzajów elektrowni jądrowych ma większą szansę rozwoju i dlaczego: elektrownie wielkoskalowe, czy SMR?

 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

 • dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej - przewodniczący Komisji, specjalista ds. energetyki kompleksowej,
 • dr hab. Justyna Zabawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Katedra Bankowości,
 • dr Ewa Kossak – Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • dr inż. Andrzej Mroczkowski - Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii,
 • dr inż. Wojciech Uchmann z Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych,
 • mgr inż. Marek Tobiacelli – ekspert ds. efektywności energetycznej.

 

Laureatów tegorocznej edycji Konkursu Energetycznego poznamy na konferencji podsumowującej, która odbędzie się 12.09.2024 r. (czwartek) w Jaworznie.

REGULAMIN