Wytyczne do budowy Domów Słonecznych wykorzystujących energie słoneczna do całorocznego ogrzewania

Podziel się

Są już dostępne wytyczne zawierające informacje na temat założeń budowy domu słonecznego, czyli takiego, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową przynajmniej w 50% pokrywane jest z energii promieniowania słonecznego, dzięki czemu koszty eksploatacji takiego budynku z tytułu kosztów ogrzewania spadają do minimum.

Przedstawione w wytycznych „Minimalizacja kosztów ogrzewania w praktyce Czy można ogrzać dom ciepłem słonecznym?” rozwiązanie   dotyczy praktycznego wykorzystania instalacji kolektorów słonecznych do całorocznego ogrzewania budynków.

W Europie obserwujemy renesans rynku kolektorów słonecznych za sprawą ich szerszego wykorzystania ponad pozostające w dalszym ciągu w świadomości użytkowników i decydentów standardowe wykorzystanie jakim jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej tj, do wspomagania ogrzewania budynków, wsparcia wytarzania ciepła procesowego w przemyśle oraz wykorzystania kolektorów słonecznych w sieciach ciepłowniczych.

Obecnie w przygotowaniu są także dwa dalsze  informatory  zawierające wytyczne, dotyczące praktycznego wykorzystania kolektorów słonecznych w cieple w  procesach przemysłowych, oraz w  sieciach ciepłowniczych.

Opracowanie została przygotowane jako pierwszy etap edukacyjny służący przybliżeniu wiedzy i możliwości jakie daje praktyczne, jak najszersze wykorzystanie darmowego ciepła z energii słonecznej, dlatego warto je udostępnić wśród architektów i projektantów w ramach podejmowanego wyzwania transformacji ciepłownictwa w kierunku szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i finalnie przejścia całkowicie na takie źródła zasilania.

Wytyczne są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronach:

raport: https://spiug.pl/raporty/czy-mozna-ogrzac-dom-cieplem-slonecznym-minimalizacja-kosztow-ogrzewania-w-praktyce/

news: https://spiug.pl/2020/12/17/minimalizacja-kosztow-ogrzewania-w-praktyce-czy-mozna-ogrzac-dom-cieplem-slonecznym/

slideshare: https://www2.slideshare.net/SPIUG/spiug-czy-mona-ogrza-dom-ciepem-sonecznym

facebook: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSPIUG%2Fposts%2F1017119085464812

 

Dostępne są także wytyczne dotyczące dużych sezonowych magazynów ciepła, do pobrania bezpłatnie na stronach:

raport: https://spiug.pl/raporty/sezonowe-gruntowe-magazyny-ciepla/

news: https://spiug.pl/2020/12/20/sezonowe-gruntowe-magazyny-ciepla/

facebook: https://www.facebook.com/SPIUG/posts/1019228161920571

 

Janusz Starościk                                    

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych