XI Kongres PORT PC „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej” już w czerwcu

Podziel się

Doroczny Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) - najważniejsze wydarzenie krajowej branży pomp ciepła, służące jej integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń odbędzie się 21 czerwca 2023 r. w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objęła redakcja czasopisma „Wszystko Działa”.

Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami i uwarunkowaniami rozwoju polskiego rynku pomp ciepła w odniesieniu do innych rynków europejskich, polityki Unii Europejskiej i działań polskiej administracji państwowej.

Kongres to miejsce premiery wielu przydatnych narzędzi projektowych oraz opracowań związanych z promowaniem i praktycznym wdrażaniem szybko rozwijającej się technologii. Program Kongresu został tak zaplanowany, aby każdy z naszych gości znalazł w nim wiele tematów szczególnie odpowiadających na jego potrzeby.

Rozwój energetyki prosumenckiej

Obecnie, gdy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga istotnego przyspieszenia działań związanych m.in. z elektryfikacją w ogrzewnictwie i wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, rozwój rynku pomp ciepła − jako docelowej technologii w ogrzewnictwie − zyskał pierwszorzędne znaczenie. Upowszechnianie pomp ciepła i prosumenckiej energetyki słonecznej wymaga odpowiedniego wsparcia systemowego – skierowanego do branży i konsumentów. Potrzebne są również zmiany w świadomości właścicieli czy zarządców budynków, ale jednocześnie − pozyskanie nowych kompetencji przez projektantów i wykonawców, w tym odpowiednie dopasowanie niektórych mocno skostniałych już wytycznych projektowych.

Niezbędne jest również przemodelowanie rynku energetycznego, w którym aktywną rolę powinien odgrywać prosument, który produkuje, magazynuje i konsumuje znaczącą ilość energii odnawialnej wytworzonej przez domową instalację solarną.

W ten sposób każdy może zapewnić sobie pewną samowystarczalność energetyczną i znikome koszty eksploatacji budynku, a jednocześnie mieć wkład w krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Właśnie tym zagadnieniom poświęcony będzie przede wszystkim tegoroczny Kongres PORT PC – „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej”.

Goście specjalni

O randze Kongresu PORT PC dobitnie świadczy liczba jego uczestników oraz znamienici prelegenci i goście specjalni wydarzenia. W 2021 r., w Kongresie emitowanym on-line wzięło udział ponad 1000 osób. W 2022 r., w formule hybrydowej, Kongres zgromadził 750 uczestników, w tym 200 stacjonarnie oraz 550 on-line. W bieżącym roku wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do udziału stacjonarnego.

Gośćmi specjalnymi XI Kongresu będą ważni przedstawiciele administracji państwowej oraz znani eksperci z Polski i zagranicy, w tym m.in.:
▪ Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

▪ Paweł Mirowski, wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

▪ Laura Cozzi – Chief Energy Modeller; International Energy Agency (IEA),

▪ Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich, The Regulatory Assistance Project,

 ▪ Marek Miara – Business Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE.

Kompleksowa tematyka

Tegoroczny Kongres PORT PC jest wydarzeniem jednodniowym z kompleksowym i obszernym programem stąd część sesji będzie odbywać się równolegle. Wszystkie prezentacje będą jednak nagrywane, a dostęp do nich uczestnicy uzyskają po Kongresie.

Program XI Kongresu PORT PC został tak zaplanowany, aby każdy z naszych gości znalazł w nim wiele tematów szczególnie odpowiadających na jego potrzeby.

Producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele hurtowni - tę grupę niewątpliwie zainteresują wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć branża grzewcza w Polsce i w Europie – m.in. w związku z nowymi regulacjami unijnymi oraz celami w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Omówione będą więc zmiany w dyrektywie EPBD, zestaw narzędzi polityki dotyczącej pomp ciepła (analiza Regulatory Assistance Project − RAP) oraz plan działania na rzecz przyspieszenia wdrażania pomp ciepła w UE, tzw. unijny akcelerator pomp ciepła.

Przedstawiony zostanie również zmiany w dyrektywie f-gazowej i ich wpływ na rynek pomp ciepła, a także wnioski z najnowszego raportu IEA – „Przyszłość pomp ciepła” oraz doświadczenia z „rewolucji” na niemieckim rynku pomp ciepła. Omówiony będzie też przykład projektu, który służy zmniejszeniu barier rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła.
Kolejne ważne tematy to nowe programy wsparcia rynku pomp ciepła i OZE w Polsce, pożądane zmiany w tych programach, a także główne bariery rozwoju rynku, w tym związane z kwalifikacjami i szkoleniami branży. Będzie też mowa o nowych projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowanych do branży. Celem porównania − zostaną zaprezentowane programy wsparcia, które funkcjonują w wybranych krajach europejskich.
Ponadto organizatorzy pomogą rozprawić się z mitami na temat pomp ciepła, przedstawiając konkretne fakty, które można wykorzystać np. podczas planowania kampanii reklamowych czy rozmów z inwestorami.

Można się też spodziewać premiery nowych projektowych temperatur zewnętrznych w przypadku ogrzewania i chłodzenia budynków, a także konkretnych przykładów doboru urządzeń w kontekście wyznaczania punktu biwalentnego.

Przeanalizowane zostaną również możliwości techniczne w zakresie układów z pompą ciepła i fotowoltaiką oraz dodatkowo − magazynem energii elektrycznej i korzyści wynikające z takiego połączenia. Zostanie też zaprezentowana kompleksowa analiza samowystarczalności energetycznej budynku w odniesieniu do różnych standardów energetycznych domów jednorodzinnych, wykorzystujących kompleksowe rozwiązanie OZE – pompę ciepła, fotowoltaikę i magazyn energii elektrycznej. Tematy te dopełni premiera nowego poradnika „Moje ciepło 2023”.

Nowe możliwości

Podczas Kongresu nie zabraknie przedstawicieli samorządów, organizacji branżowych i szkół wyższych. Do tej grupie uczestników skierowano tematy związane z nowymi regulacjami unijnymi i krajowymi, i wyzwaniami, z którymi trzeba się zmierzyć w kontekście zwiększania efektywności energetycznej budynków, obecnych zmian na rynku urządzeń grzewczych czy też rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce.

Warto przeanalizować możliwości, jakie dają w tym zakresie krajowe programy wsparcia inwestycji – „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje ciepło”, oraz przyjrzeć się praktycznym rozwiązaniom. Trzeba też poznać konkretne korzyści, jakie zapewnia technologia pomp ciepła, połączenie jej z fotowotaiką i dodatkowo – magazynem energii elektrycznej.
Istotny jest również temat wyzwań związanych ze szkoleniami branży i zdobywaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, który zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia. Uczestnicy porozmawiają też o jednym z najnowszych projektów POBE – kampanii edukacyjnej wspierającej kompleksową termomodernizację i program „Czyste Powietrze”.

Podsumowaniem Kongresu będzie debata z udziałem prelegentów i gości na temat perspektyw rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.