Zmiany klimatu wymagają zmian w projektowaniu systemów HVAC

Podziel się

Przy projektowaniu nowoczesnych systemów ogrzewania czy klimatyzacji w budynkach oraz doborze wielkości urządzeń ogromne znaczenie mają precyzyjne dane. Tymczasem w zakresie parametrów obliczeniowych klimatu Polski projektanci wciąż są zmuszeni bazować na wartościach sprzed 50 lat, obliczonych na podstawie jeszcze starszych danych – nawet z lat 60. ubiegłego wieku, do tego zawartych w już wycofanych normach. Jak naprawić tę sytuację?

Optymalnym rozwiązaniem, umożliwiającym adekwatne do obecnych warunków klimatycznych w Polsce projektowanie instalacji HVAC oraz przeprowadzanie prawidłowych symulacji energetycznych budynków, jest wdrożenie do praktyki projektowej wyników prac prowadzonych w ramach projektów Strefy Klimatyczne Polski 2000 (SKP2000) i Typowe Lata Meteorologiczne 2000 (TLM2000). Jednocześnie niezbędne jest odpowiednie uporządkowanie kwestii legislacyjnych.

Podczas tegorocznego XI Kongresu PORT PC w Krakowie miała miejsce premiera raportu z kompleksowych prac badawczych prowadzonych w ramach projektu SKP2000, którego celem było wyznaczenie nowych parametrów obliczeniowych klimatu Polski dla zimy i lata. Parametry te są wykorzystywane przy projektowaniu systemów ogrzewania oraz wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji w budynkach. Podstawą zmian były dane meteorologiczne zmierzone w latach 1991-2020, a więc obejmujące okres aż 30 lat. Projekt ten dopełnia prace zakończone jesienią ub.r., realizowane w ramach projektu TLM2000, aktualizującego dane dla typowego roku meteorologicznego w Polsce.

Inicjatorami i sponsorami wspomnianych projektów były trzy podmioty: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz firma KAN. Prace prowadził wybitny specjalista – dr inż. Piotr Narowski z Politechniki Warszawskiej. Więcej TUTAJ