Zmiany w przepisach Unii Europejskiej

Podziel się

W celu utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki Komisja Europejska zaprezentowała ważne strategie. Przedstawione propozycje z pewnością będą miały duży wpływ na rozwój i działania branży instalacyjnej, ostatecznie zmuszające ją środkami ekonomicznymi do inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

Od końca XV w. prawie do końca wieku XX państwa europejskie osiągnęły bezprzykładny sukces – dominowały gospodarczo i militarnie na całym globie. Powstało wiele książek i dysertacji opisujących ten cywilizacyjny fenomen. W drugiej połowie ubiegłego wieku jako konkurent do rządzenia światem (oprócz Stanów Zjednoczonych) pojawiły się Japonia, Korea i Chiny. Wobec tej sytuacji Europa wciąż próbuje odnaleźć swój sposób na utrzymanie silnej pozycji. Oprócz gospodarczej integracji krajów Unii Europejskiej postanowiono wykorzystać politykę klimatyczną jako impuls dla wymuszenia modernizacji europejskich przedsiębiorstw. Dekarbonizacja gospodarki zmusza do poszukiwania nowych technologii, większej automatyzacji, digitalizacji, lepszego wykorzystania kapitału społecznego i intelektualnego mieszkańców Europy. Poniżej przedstawiono dwie z kilku strategii zaproponowanych przez Komisję Europejską, które mają pomóc w utrzymaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki. Więcej TUTAJ