Zmiany, wyzwania, problemy w hurtowniach w 2023 r.

Podziel się

Zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, przedstawiciele hurtowni rozpoczęli rok 2023 od spadków. Większość wskaźników opisujących gospodarkę obniża się – oprócz cen i inflacji. Wysokie ceny surowców i energii zwiększają inflację na całym świecie, a niepewność co do wyników wojny za wschodnią granicą jest nadal wysoka i nie pomaga w planowaniu. Jednak obecny umiarkowany optymizm ma dość mocne podstawy, mimo kilku trendów negatywnych.

Można stwierdzić, że rosnące ceny pomagają hurtowniom – łatwiej sprzedać towary kupione po niższej cenie miesiąc czy kilka miesięcy temu. Trudność polega na tym, że dostępność towarów trzeba zapewnić, kupując te same towary po cenach aktualnych. Szybko rosnące albo tylko zmienne ceny oraz zmiany popytu są dla hurtowni dużym wyzwaniem. Więcej TUTAJ